Основното предимство на котлите от серия YTPH, в сравнение с останалите отоплителни системи предлагани на пазара е в използваната иновативна система за подаване на горивото – на вулканичен принцип. Тази система е с редица предимства пред стандартно използваните системи за горно подаване на суровина, като например повишена ефективност на горивния процес, водеща до икономия на гориво с до 35%; намалено количеството на отпадните материали с до 30% и използване на по-широк спектър от горива.

За разлика от обикновената горелка, котелът от серия YTPH може да използва пелети от слама, сено, слънчогледови люспи и всякаква друга биомаса, защото отделените при горенето на агропелети силикати се почистват автоматично при подаването на новото гориво. Освен споменатите вече пелети от слама, в процеса на горене може да се включат и дървесни пелети от всякакво качество; калибрирани въглища и въглищен прах; остатъци от дървообработващата промишленост – дървесен чипс и трици; остатъчна суровина от хранително-вкусовата промишленост – лешникови черупки, костилки, слънчогледови люспи и всяка друга калорична суровина с диаметър до 20 мм.

Горивните камери от серия YTPH са излети от хромна сплав, позволяваща поддържане на много високите температури от горенето на висококалорични горива, както и по-малкото механично износване при експлоатация. Котлите от серия YTPH отопляват с горещ въздух и се предлагат с оразмерени според мощността на котела, аксиални (осеви) или радиални (центробежни) вентилатори с регулирана клапа. С по-голям коефициент на полезно действие и енергоефективност е аксиалния вентилатор. Недостатъкът при него обаче е в по-малкото налягане на въздушния поток. Именно затова, ако вентилационната система е с дължина на въздуховодите повече от 30-40 м и/или има много прегради и чупки се препоръчва използването на радиален вентилатор. Стандартно котела е комплектован с голям бункер за суровина, за да се за улесни поддръжката и обслужването. Всички компоненти на отоплителната система от серия YTPH се управляват автоматично от дигитален контролен панел, осигуряващ допълнителна икономия на електроенергия и гориво.

Предлаганите домашни отоплителни системи са с мощност 115 – 1 162 kW и покриват целия диапазон от нужди за отопление на големи помещения - складове, промишлени халета, заводи и други индустриални обекти.

 
EcoPell Energy 2012