Показатели*

Модел

1

kW

2

°C

3

Bar

4

V

5

Kg

6

mm

7

mm

8

mm

9

mm

10

mm

11

mm

YTP 25 - 5G 29 85 3 220 337 1360 870 1230 680 180 20
YTP 40 - 5G 46 85 3 220 422 1600 870 1230 680 180 20
YTP 60 - 5G 69 85 3 220 520 1600 1120 1230 680 180 20
YTP 80 - 5G 92 85 3 220 590 1600 1290 1230 680 180 20
YTP 100 - 5G 115 85 3 220 650 1840 1240 1330 780 180 20

* Показатели:

 1. Отоплителен капацитет
 2. Работна температура (max)
 3. Работно налягане (max)
 4. Захранващо напрежение
 5. Тегло
 6. Височина
 7. Дълбочина
 8. Ширина
 9. Ширина без бункер за гориво
 10. Диаметър на комин
 11. Диаметър на подаваното горивo (max)

 
EcoPell Energy 2012