Проточните бойлери от серия YB са универсални и биха могли да се използват навсякъде, където е необходима топла вода. Затоплянето на водата във вътрешния кръг на бойлера може да става от най-различни енергоизточници – котли на пелети, твърдо и течно гориво, геотермални източници и т.н. Медната серпентина е с диаметър 16 мм и не позволява калцификация, а това от своя страна води до дълга експлоатация и отличната производителност на бойлера.

Производителя на проточните бойлери от серия YB препоръчва да се използва за енергоизточник котли от серия YTP и YTPH, с които е осигурил пълна съвместимост.

Предлаганите водонагревателни системи осигуряват дебит и температура 42 – 49 °C покриващи всички индивидуални, а дори и някои промишлени нужди от топла вода.

 
EcoPell Energy 2012