Показатели *

Модел

1

Lt

2

°C

3

Inch

4

Inch

5

°C

6

Inch

7

mm

8

mm

YB ECO 500 63 1 1 42 ½ 210 160
YB 12 600 63 1 1 45 ½ 260 160
YB 22 600 63 1 1 49 ½ 260 160
YB 44 800 61 1 1 ¼ 49 ½ 700 400

* Показатели:

  1. Обем на подгряващата вода
  2. Температура на подгряващата вода
  3. Вход на подгряващата вода
  4. Изход на подряващата вода
  5. Температура на подгрятата вода
  6. Изход на подгрятата вода
  7. Ширина на бойлера
  8. Височина на бойлера

 
EcoPell Energy 2012