Показатели *

Суровина

1

kJ/kg

2

kJ/kg

3

%

4

%

5

%

6

%

Сено 17041 ±85 15216 ±76 6.17 ±0.12 0.129 ±0.007 9.38 ±0.28 1.19 ±0.02
Слама 17151 ±86 15120 ±76 6.15 ±0.12 0.127 ±0.006 10.36 ±0.31 1.01 ±0.02

* Показатели:

  1. Калоричност (долна граница на сухо гориво)
  2. Калоричност (долна граница на работно гориво)
  3. Съдържание на пепел
  4. Съдържание на сяра
  5. Работна влага
  6. Аналитична влага

 

Лаборатория: ЕВРОТЕСТ КОНТРОЛ ЕАД

EcoPell Energy 2012